ევროინტეგრაციის კომიტეტის სასარგებლო ბმულები

 

www.europa.eu
www.euractive.com
www.euobserver.com
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო -  http://www.mfa.gov.ge/
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი -  http://www.eu-nato.gov.ge/
ევროპარლამენტი - http://www.europarl.europa.eu/
ევროკომისია - http://ec.europa.eu/
ევროკავშირის საბჭო - http://ue.eu.int/
ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი - http://www.ei-lat.ge
http://www.coe.int/
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში - http://www.eumm.eu/ge/eu_in_georgia/what_is_eu
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ვებგვერდი - http://eeas.europa.eu/delegations/georgia
გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი - http://www.icgs.ge/