ახალი ამბები
title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 25 ივნისი 2020

სახელოვნებო-შემოქმედებით, სასპორტო ან სამხედრო უმაღლესი სასწავლებლების...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 23 ივნისი 2020

სახელოვნებო-შემოქმედებითი და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამების...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 22 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის, ევროპასთან ინტეგრაციის და სპორტისა და...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 17 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი სკოლის გარეთ და...

title თემატური მოკვლევა - სკოლის გარ... 16 ივნისი 2020

სკოლის გარეთ და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სახელოვნებო განათლების...

title ახალი ამბები 16 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 11 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 10 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტების...

title განათლების, მეცნიერებისა და კუ... 03 ივნისი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა Covid19-თან დაკავშირებით...

title ახალი ამბები 10 მარტი 2020

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა...