მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას

29 დეკემბერი 2017
მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ხელშეწყობით, საპილოტე რეჟიმში ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანა პროფესიულ სწავლებაში.

პილოტირების შედეგად შემუშავდება სისტემური ცვლილებები, რაც შესაძლებლობას მისცემს პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში გააგრძელონ.

პილოტირების შუალედურ შედეგებს, საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გაეცნენ.

როგორც განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ, მარიამ ჯაშმა აღნიშნა, პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო განათლების პილოტირების მხარდაჭერა 2018 წლის გაზაფხულამდე გაგრძელდება. მომავალში მსგავსი მოდელი საქართველოს ყველა კოლეჯში დაინერგება.

გალერეა

  • მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას , 2017 წლის 29 დეკემბერი
  • მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას , 2017 წლის 29 დეკემბერი
  • მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას , 2017 წლის 29 დეკემბერი
  • მარიამ ჯაში მხარს უჭერს პროფესიულ სასწავლებლებში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის შეტანას , 2017 წლის 29 დეკემბერი