საკონტაქტო ინფორმაცია


ქუთაისი, აბაშიძის 26
თბილისი, რუსთაველის 8

☎ (ქუთაისი): (+99532) 2289178
☎ (თბილისი): (+99532) 2281509
ელ.ფოსტა: 
garemo@parliament.ge