ახალი ამბები
title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 15 სექტემბერი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 09 სექტემბერი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ"...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 04 სექტემბერი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 03 სექტემბერი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 24 ივლისი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 23 ივლისი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 22 ივლისი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 21 ივლისი 2015

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, იურიდიულ საკითხთა,...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 14 ივლისი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title ახალი ამბები 10 ივლისი 2015

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა