ახალი ამბები
title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 09 დეკემბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 03 დეკემბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 25 ნოემბერი 2014

-იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ე.წ. ,,ფარული“ მოსმენებისა და კომუნიკაციის...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 18 ნოემბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და...

title საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 18 ნოემბერი 2014

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 13 ნოემბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 07 ნოემბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საქართველოში მყოფ ცალკეული კატეგორიის უცხოელთათვის...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 31 ოქტომბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პრეზიდენტის მიერ შენიშვნებით დაბრუნებულ...

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 31 ოქტომბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

title იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 28 ოქტომბერი 2014

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა