ახალი ამბები
title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 25 ივლისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის...

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 11 ივლისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 29 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 20 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტში პრეზენტაცია „სოციალური...

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 20 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 19 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 13 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის სხდომა

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 09 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის გასვლითი სხდომა მარნეულის...

title რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმ... 08 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა

title დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონ... 08 ივნისი 2017

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის და დარგობრივი ეკონომიკისა და...