დაგვიკავშირდით


საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 
 

მისამართი: აბაშიძის ქ. N26, ქუთაისი 
 

e-mail: budgetcommittee@parliament.ge