empty

20 თებერვალი


საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა

2020 წლის 20 თებერვალი
პლენარული  სხდომის შესვენების დროს
საქართველოს პარლამენტი
პირველი რესპუბლიკის დარბაზი
(C კორპუსი, III სართული)
 

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი

1. შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის“ (07-2/439; 23.01.2020);
მომხსენებელი: თავდაცვის მინისტრის მოადგილე - რატი ბრეგაძე;
პასუხისმგებელი: ნათია მამაცაშვილი;

2. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას, საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპეციალური ძალების სწავლება „კავკასიის არწივის“ შესახებ“ (07-2/440; 31.01.2020);
მომხსენებელი: თავდაცვის მინისტრის მოადგილე - რატი ბრეგაძე;
პასუხისმგებელი: ელენე ყალაბეგიშვილი.