თემატური მოკვლევის პროცესში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხებზე მიღებული მასალები
მიმაგრებული დოკუმენტები