დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხებზე თემატური მოკვლევის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა

თემატური მოკვლევის ჯგუფის გადაწყვეტილებით საკითხზე მთავარ მომხსენებლად არჩეულ იქნა ნინო გოგუაძე, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.

ჯგუფი განისაზღვრა შემდეგი შემადგენლობით: