ახალი ამბები
title საპროცედურო საკითხთა და წესები... 06 დეკემბერი 2012

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა

title საპროცედურო საკითხთა და წესები... 03 დეკემბერი 2012

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა

title საპროცედურო საკითხთა და წესები... 22 ნოემბერი 2012

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა

title საპროცედურო საკითხთა და წესები... 21 ნოემბერი 2012

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა