დაგვიკავშირდით
 
 
ქუთაისი, აბაშიძის ქ. N26                  თბილისი, რუსთაველის გამზ. N8 
ოთახი: NB-002                                        ოთახი: NC-221
ტელეფონი: (+995 32) 228 90 31                 ტელეფონი:  (+995 32) 228 15 13