ინფორმაცია მე-9 მოწვევის პარლამენტის ბიუჯეტიდან მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ
მიმაგრებული დოკუმენტები