კომიტეტის ანგარიშები

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ანგარიშის მონიტორინგის და შეფასების გეგმა

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 2019 წლის გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

2016 წლის 22 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

კომიტეტის მიერ 2015 წლის 1 სექტემბერიდან - 2016 წლის 1 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში

კომიტეტის მიერ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის ანგარიში