დაგვიკავშირდით

თქვენი შეკითხვები, შენიშვნები და მოსაზრებები გამოგვიგზავნეთ მისამართზე:


საქართველო, ქუთაისი, 4600, აბაშიძის ქ. N26


ტელეფონი: (995 32) 228 15 17 - თბილისი

(995 32) 228 91 76 - ქუთაისი


E-mail: csy@parliament.ge