empty

10 მარტი


თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა

2020 წელი 10 მარტი, 13:00 საათი
საქართველოს პარლამენტი
კომიტეტის სათათბირო ოთახი N534
(C კორპუსი, V სართული)

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პარლამენტის წევრების: ზაზა გაბუნიას, მერაბ ქვარაიას, გოგა გულორდავას, გიორგი კოპაძის, კობა ლურსმანაშვილის, გოჩა ენუქიძის, ერეკლე ტრიპოლსკისა და არჩილ ხაბაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი და საქართველოს კანონის პროექტები „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-3/438; 26.02.2020) სავალდებულო დასკვნა;
მომხსნებელი: საქართველო პარლამენტის წევრი - ზაზა გაბუნია.