პლენარული სხდომები
title პლენარული სხდომები 15 ივლისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომა

title პლენარული სხდომები 10 ივლისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 09 ივლისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 03 ივლისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 02 ივლისი 2015

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველის ანგარიში მოისმინეს

title პლენარული სხდომები 01 ივლისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 27 ივნისი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 26 ივნისი 2015

პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 24 ივნისი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 16 ივნისი 2015

საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა