პლენარული სხდომები
title პლენარული სხდომები 29 აპრილი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 17 აპრილი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა კვორუმის არარსებობის გამო ვერ გაიმართა

title პლენარული სხდომები 15 აპრილი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 02 აპრილი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 01 აპრილი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 20 მარტი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 20 მარტი 2015

პარლამენტმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ნინო გვენეტაძე აირჩია

title პლენარული სხდომები 18 მარტი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 13 მარტი 2015

პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა კვორუმის უქონლობის გამო არ ჩატარდა

title პლენარული სხდომები 06 მარტი 2015

პარლამენტის პლენარული სხდომა