პლენარული სხდომები
title პლენარული სხდომები 30 ოქტომბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 29 ოქტომბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 17 ოქტომბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 15 ოქტომბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 02 ოქტომბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 18 სექტემბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 17 სექტემბერი 2014

პარლამენტის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 03 სექტემბერი 2014

პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა

title პლენარული სხდომები 31 ივლისი 2014

პარლამენტმა სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში მოისმინა

title პლენარული სხდომები 29 ივლისი 2014

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა