პარლამენტმა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო

02 ივლისი 2020
პარლამენტმა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო

პარლამენტმა 94 ხმით, ერთის წინააღმდეგ, მესამე მოსმენით მიიღო ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“.

საარჩევნო კოდექსთან ერთად ცვლილებები შევიდა, ასევე, ორგანული კანონის პროექტში  „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და საქართველოს კანონების პროექტებში: „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

პარლამენტმა საკანონმდებლო პაკეტი, დღევანდელ სხდომაზე, მე-2 და მე-3 მოსმენით (დაჩქარებული წესით) განიხილა.

მასში წარმოდგენილი ცვლილებების დიდი ნაწილი ეფუძნება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) რეკომენდაციებს.

აღნიშნული რეკომენდაციები შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწას ისეთი ძირითადი მიმართულებებით, როგორიცაა:  საარჩევნო ადმინისტრაცია; მედია-კამპანია და საეთერო დრო; წინასაარჩევნო გარემო;  ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრევენცია; საარჩევნო დავების განხილვა და არჩევნების მეორე ტური.

წარმოდგენილი ცვლილებები შეეხება გენდერული კვოტების საკითხსაც.

გარდა ამისა, საარჩევნო კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოდის 29 ივნისს მიღებულ კონსტიტუციური კანონის პროექტთან, რომლის თანახმად,  საპარლამენტო  არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით - პარლამენტის 120 წევრი აირჩევა პროპორციული საარჩევნო სისტემით, 30 წევრი  კი - მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. 

მომხსენებელმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, ირაკლი კობახიძემ დეტალურად ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რა ფორმით არის გათვალისწინებული ეუთო/ოდირის რეკომენდაციები საკანონმდებლო პაკეტში.  მისი განცხადებით, წარმოდგენილი იყო 27 რეკომენდაცია. 

„არის 10 ძირითადი რეკომენდაცია, საიდანაც პირველი ეხება საარჩევნო კანონმდებლობის ყოვლისმომცველ, ფუნდამენტურ გადახედვას. თქვენ იცით, რომ არასდროს ისე ფუნდამენტურად არ გადასინჯულა საარჩევნო კანონმდებლობა, როგორც მოხდა ამ წლის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ახალი საარჩევნო სისტემა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და შეგვაქვს ასევე  ფუნდამენტური ცვლილებები როგორც საარჩევნო კოდექსში, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში. ანუ პირველი რეკომენდაცია ყოვლისმომცველი გადახედვა-გადასინჯვა არის ზედმიწევნით შესრულებული“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მომხსენებლის განცხადებით,  მე-2 რეკომენდაცია შეეხებოდა საარჩევნო კომისიებს და საარჩევნო კომისიის წევრთა სწორად შერჩევას.

„ამ კუთხით გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, კერძოდ, კრიტერიუმებია დაზუსტებული, რომლის საფუძველზეც შეირჩევიან საუბნო-საარჩევნო კომისიის წევრები. გვაქვს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით. ეუთო/ოდირის რეკომენდაციებში ასევე საუბარი იყო , რომ სასურველია საარჩევნო ადმინისტრაციის მეტი პროფესიონალიზაცია ანუ დღეს თუ არის, მაგალითად, 6 პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრი საარჩევნო ადმინისტრაციაში ყველა დონეზე, ხოლო 6 პარტიული ნიშნით შერჩეული, მათი რეკომენდაცია იყო, რომ მთლიანად ყოფილიყო პროფესიული ნიშნით გამწესებული ყველა წევრი, თუმცა შეგახსენებთ, რომ  არცერთი პოლიტიკური პარტია ასეთ რეკომენდაციას არ დაეთანხმა. პოლიტიკური პარტიების ინტერესებშია, რომ ჰყავდეთ წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიებში. აქედან გამომდინარე, შედგა პარტიული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ნაწილში ეუთო/ოდირის რეკომენდაცია არ ყოფილიყო გაზიარებული“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 

რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას და მასთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტას,  როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, აქ ვადებზე იყო განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული.

„როგორც მოგეხსენებათ, ვადები არის შეკვეცილი, შემცირებული, დაზუსტებული, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ უფრო სწრაფად და ეფექტიანად იქნება განხილული შესაბამისი საკითხები სხვადასხვა ინსტანციის მიერ, მათ შორის, მართლმსაჯულების მიერაც“, - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. 

მისი განცხადებით, მე-4 რეკომენდაცია ეხებოდა სიძულვილის ენას და ქსენოფობიას.

„იყო რეკომენდაცია იმაზე, რომ  უფრო მეტი სიცხადე ყოფილიყო შეტანილი ამ კუთხით საარჩევნო კოდექსში. ჩვენ შესაბამისი ფორმულირება შევიმუშავეთ იმისათვის, რომ შეგვესრულებინა ეუთო/ოდირის მეოთხე რეკომენდაცია, თუმცა ამ რეკომენდაციის შესრულების წინააღმდეგ წავიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები, შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ნახევრად ხუმრობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაიმარჯვა სიძულვილმა და ქსენოფობიამ, დამარცხდა ის რეკომენდაცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო ეუთო/ოდირის მხრიდან“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მისი თქმით, მე-5 რეკომენდაცია შეეხება დაფინანსების ეფექტურად ზედამხედველობას.

„ამ კუთხით უნდა  ხაზი გავუსვა ძალიან კარგ თანამშრომლობას აუდიტის სამსახურთან. მათთან გვქონდა მჭიდრო კონსულტაციები, რომლის საფუძველზეც მნიშვნელოვნად დაიხვეწა ის მექანიზმები, რომლებიც სამსახურს მისცემს ფინანსების ეფექტიანად კონტროლის და მონიტორინგის განხორციელების  საშუალებას“, - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. 

მისი განცხადებით, მე-6 რეკომენდაციის თანახმად, მედიის მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებები უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ასევე საჯარო სხდომების დროს უნდა ყოფილიყო მიღებული ასეთი გადაწყვეტილებები.  მისივე თქმით, ეს რეკომენდაციები არის ასახული  წარმოდგენილ პაკეტში.

როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, მე-7 რეკომენდაციაში საარჩევნო დავების გადაწყვეტაზე და საკანონმდებლო ჩარჩოს გადახედვაზეა საუბარი.

„ამ კუთხით გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები - ვადები არის დაზუსტებული, რაც მოგვცემს დავების ეფექტიანად გადაწყვეტის საშუალებას. ერთადერთი წინადადება, რაც გაჟღერდა საკომიტეტო მოსმენის დროს, ეს იყო გადათვლის საკითხი საოლქო-საარჩევნო კომისიებში, თუმცა ჩვენ წარმოვადგინეთ ზუსტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართება ეს პროცესი საუბნო-საარჩევნო კომისიებში. არის შემთხვევები, როდესაც უბანზე ათჯერაც კი ითვლება ხმები, ასეთი 3 შემთხვევა იყო, მაგალითად, 2018 წლის არჩევნებზე. არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც 7-6-5-ჯერ გადაუთვლიათ საარჩევნო უბნებზე ხმები და იცით, რომ ამ პროცესს ესწრება უამრავი დამკვირვებელი, მათ შორის, არასამთავრობო სექტორიდან, პოლიტიკური პარტიებიდან, მედია საშუალებების წარმომადგენლები, კომისიის წევრები ჰყავთ ოპოზიციურ  პარტიებს, შესაბამისად, სრული დაკვირვების ქვეშ ხდება როგორც დათვლა, ასევე გადათვლა, აქედან გამომდინარე, ვერ ვხედავთ იმის მიზანშეწონილობას, რომ  დამატებით ოლქმა კიდევ ერთხელ გადათვალოს უბანზე მრავალგზის, ყველა პარტიის მონაწილეობით და არასამთავრობო ორგანიზაციების, დამკვირვებლების მონაწილეობით უკვე დათვლილი შედეგები. აქედან გამომდინარე, მე-7 რეკომენდაცია შეგვიძლია ჩავთვალოთ შესრულებულად. არის ასახული შესაბამისი რეგულაციები ასახული შესაბამის კოდექსში.

მე-8 რეკომენდაციაში საუბარია არა კანონმდებლობაზე, არამედ კანონის სათანადო გამოყენებაზე, შესაბამისად, ეს რეკომენდაცია უშუალოდ კანონში ვერ იქნებოდა ასახული“, - განმარტა ირაკლი კობახიძემ.

მისი თქმით, მე-9 რეკომენდაცია ეხება სიჩუმის პერიოდს და ე.წ.  პერიმეტრს.

„სიჩუმის პერიოდთან დაკავშირებით, ზუსტდება ის რეგულაციები, რომელიც უკავშირდება სიჩუმის დღის სათანადო მოწესრიგებას, მათ შორის, მესიჯების დაგზავნა იკრძალება არჩევნების დღეს, მთელი რიგი მნიშვნელოვანი შეზღუდვები არის დაწესებული, რაც  შეეხება პერიმეტრს, აქაც გვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე, კერძოდ, ის, რომ დაუშვებლად არის  მიჩნეული პერიმეტრში ამომრჩევლის ფიზიკურად შეფერხება, ასევე  პერიმეტრში სააგიტაციო მასალების განთავსება. ეს, ბუნებრივია, გააუმჯობესებს საარჩევნო გარემოს არჩევნების დღეს“, - აღნიშნა მომხსენებელმა.

მისი თქმით, მე-10 ძირითადი რეკომენდაცია ეხებოდა მეორე ტურის ყველა ასპექტის მკაცრ, სათანადო მოწესრიგებას და მისივე განცხადებით,  ესეც ზედმიწევნითაა გათვალისწინებული და ასახული საარჩევნო კოდექსში.

„გვაქვს უამრავი ახალი რეგულაცია, რომელიც აზუსტებს ყველა იმ ნორმას, რომელიც უკავშირდება როგორც მეორე ტურის დანიშვნას, ასევე თვითონ მეორე ტურის ჩატარებას.

ძირითადი რეკომენდაციები, როგორც ნახეთ, სათანადოდ არის ასახული ჩვენ მიერ წარმოდგენილ პაკეტში. რაც შეეხება სხვა რეკომენდაციებს, აქ არის საუბარი საარჩევნო კომისიებზე, ქვედა დონეზე,  საუბნო-საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი არის არსებითად, თვისებრივად დახვეწილი.

მე-11 რეკომენდაციაში საუბარია ისეთ რაიმეზე, რაც უკვე კონსტიტუციით არის მოწესრიგებული. შესაბამისად, ამას ვერ შევეხებოდით და თვითონ რეკომენდაციის შინაარსიც იყო გაუგებარი.  კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ (არაპირდაპირ რომ ვთქვათ), ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არ ტარდება არჩევნები და რეკომენდაცია იყო, რომ ეს სხვანაირად მოწესრიგებულიყო, თუმცა რატომ და როგორ, ეს არ ვიცით, კონსტიტუციით არის ეს საკითხი მოწესრიგებული“, - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. 

მისი თქმით, მე-13 რეკომენდაციაში საუბარია იმაზე, რომ ხმის მიცემის საშუალება უნდა მიეცეს ამომრჩეველთა მაქსიმალურად ფართო წრეს.

„აქაც გვაქვს გარკვეული დაზუსტებები, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გათვალისწინებულია სპეციალურ ზონები იმისათვის, რომ შეუფერხებლად მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა.

მე-14 რეკომენდაცია შეეხებოდა იმას, რომ ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები უნდა ყოფილიყო გადახედილი და ჩვენ შევახსენეთ ოდირს, რომ ასეთი შეზღუდვა საერთოდ არ არის დაწესებული. საქართველოში  არის 3 თანამდებობა, რომელზეც არჩევა დაუშვებელია ორმაგი მოქალაქეების, ასეთია პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს პირდაპირ წერია კონსტიტუციაში. არცერთ სხვა  შემთხვევაში ორმაგ მოქალაქეებს არ ეკრძალებათ რაიმე არჩევითი თანამდებობის დაკავება, მათ შორის, არც პარლამენტში. შესაბამისად, აქ იყო უზუსტობა გაპარული და, ბუნებრივია, ასეთ რეკომენდაციას ვერ ავსახავდით წარმოდგენილ პაკეტში.

მხარდამჭერთა ხელმოწერების შემოწმებასთან დაკავშირებით ითხოვდნენ რეგულაციების გამკაცრებას და დაზუსტებას და, როგორც მოგეხსენებათ, სანქციების ნაწილში გვაქვს მნიშვნელოვანი  დაზუსტება, აქედან გამომდინარე, ეს  რეკომენდაციაც ასახული გვაქვს.

ეუთო/ოდირი მოითხოვდა, რომ კანდიდატებისთვის გამოყოფილი რესურსები სხვა კანდიდატების სასარგებლოდ არ ყოფილიყო გამოყენებული, მათ შორის, უფასო საეთერო დროის ნაწილში. აქ იყო ოპოზიციის ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა. ოპოზიციას არ სურდა, რომ გაგვეთვალისწინებინა ეს რეკომენდაცია, თუმცა წინააღმდეგობის მიუხედავად, მაინც იქნა ასახული საარჩევნო კოდექსში და აქაც მნიშვნელოვნად დაიხვეწა შესაბამისი რეგულაციები.

მე-17 რეკომენდაცია ეხება შესაბამისი ორგანოების დროულ რეაგირებას  დაშინებაზე და ა. შ. ეს არ არის საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული რეკომენდაცია, შესაბამისად, პაკეტში ვერ იქნებოდა ასახული“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მისი თქმით, მე-18 რეკომენდაცია ეხება წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას.

„როგორც მოგახსენეთ, აუდიტის სამსახურთან ერთად, ჩვენ გავიარეთ დეტალურად ყველა ნორმა და სერიოზული დაზუსტებები და შესწორებები გვაქვს ამ ნაწილში.

რაც შეეხება მე-19 და მე-20 რეკომენდაციებს, ეს ეხება უფასო და ფასიანი დროის გამოყოფის საკითხების უკეთეს მოწესრიგებას, ასევე დებატებში მონაწილეობის საკითხის უკეთესად მოწესრიგებას და აქაც ზედმიწევნით არიოს ყველა ეს რეკომენდაცია ასახული“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 

21-ე  რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მედიასაშუალებები პასუხს არ უნდა აგებდნენ მათ მიერ ეთერში გაშვებული პოლიტიკური რეკლამის შინაარსზე.

„ეს რეკომენდაცია არის გათვალისწინებული. აქ იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, თუმცა ჩვენ მივყევით ამ რეკომენდაციას.

22-ე  რეკომენდაციაა, არ უნდა მოხდეს საარჩევნო სუბიექტების ან სხვა სუბიექტების მიერ ადგილობრივი სადამკვირვებლო სისტემის ბოროტად გამოყენება. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შეზღუდვები დავაწესეთ. მაგალითად, არ შეიძლება ერთი და იგივე ორგანიზაციამ ორზე მეტი წარმომადგენელი წარადგინოს რომელიმე საარჩევნო უბანზე და ა. შ. ანუ, გვაქვს მნიშვნელოვანი დაზუსტებები და ესეც არის სათანადოდ ასახული ამ პაკეტში.

საჩივრების დაჩქარებული წესით განხილვას რაც შეეხება, ესეც დავაჩქარეთ, როგორც მოგახსენეთ და არის ასახული პაკეტში.

24-ე პუნქტი ეხება ტრენინგებს და ეს კანონმდებლობაში ვერ აისახებოდა, რადგან რეალურად ცესკო უზრუნველყოფს ტრენინგების სათანადოდ ჩატარებას.

რაც შეეხება კენჭისყრის დღეს. ცალკე რეკომენდაციაა შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ხმის მიცემის უფლების შესაძლებლობის მინიჭებაზეა საუბარი და ესეც არის წარმოდგენილი და ასახული“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

26-ე რეკომენდაციასთან დაკავშირებით,  მომხსენებელმა განაცხადა, რომ აქ საუბარია კომისიის წევრთა ინსტრუქტაჟზე  ცესკო-ს მხრიდან და ესეც პრაქტიკული რეკომენდაციაა და არა კანონში ასასახი.

„დაბოლოს, 27-ე რეკომენდაცია შეეხებოდა საარჩევნო ბიულეტენების ნამდვილობასთან დაკავშირებით დამატებითი დაზუსტებების შეტანას. აქ გვქონდა ინიციატივები, თუმცა, დაზუსტების წინააღმდეგ წავიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები, ანუ ისინი წავიდნენ ამ რეკომენდაციის წინააღმდეგ და ის ვერ აისახა საარჩევნო კოდექსში“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მისივე შეფასებით, საარჩევნო კანონმდებლობაში რეალურად ფუნდამენტური ცვლილებები შედის, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მას შემდეგ, რაც დამტკიცდა პრინციპული საკონსტიტუციო ცვლილებები.

„ეს ყველაფერი, ერთობლიობაში, უზრუნველყოფს იმას, რომ ოქტომბრის არჩევნები საქართველოში ჩატარდება უპრეცენდენტოდ სამართლიან და თანასწორ გარემოში“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომაზე, დეპუტატებმა,  27 წლის წინ, ტამიშის ოპერაციის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას წუთიერი დუმილით  პატივი მიაგეს.

პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, კობა კობალაძემ ქვეყნის თავისუფლებისათვის წარმოებულ ბრძოლებში დაღუპული მეომრები გაიხსენა.

„დღეს არის 2 ივლისი, ზუსტად 27 წლის წინ, ლაბრა-ტამიშის ტერიტორიაზე გადმოისხა რუსეთის რეგულარული ჯარის ნაწილებისგან, კონფედერანტებისგან და სეპარატისტებისგან ერთობლივად შექმნილი დაჯგუფება. 27 წლის წინ იყო დიდი და ძლიერი ბრძოლები. კიდევ ერთხელ იყო დღე სიმწრის, უპასუხისმგებლობის, თავგანწირვის და საბოლოო ჯამში, ისევ ქვეყნის თავისუფლებისათვის წარმოებულ ბრძოლაში გამარჯვებული კაცების. მინდა, თქვენთან ერთად, წუთიერი დუმილით მოვიხსენიოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას და სიძლიერეს შეეწირა”, - განაცხადა კობა კობალაძემ.

პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა და 85 ხმით მიიღო კანონპროექტი „კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

კანონპროექტის თანახმად, კანონის მიზნებში კონკრეტდება, თუ რა ქმედებები იგულისხმება კონკურენციის არამართლზომიერ შეზღუდვაში.

კანონის პროექტით ახლებურად განისაზღვრება ტერმინები „ეკონომიკური აგენტი“, „დომინანტური მდგომარეობა“, „ვერტიკალური შეთანხმება“, „ეკონომიკის რეგულირებადი სფერო“, „სახელმწიფო დახმარება“ და „სახელმწიფო დახმარების გამცემი ორგანო“.

იცვლება კონკურენციის სააგენტოს სახელი და მას ეწოდება - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო. კანონპროექტით აგრეთვე რეგულირდება ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობასთან და სააგენტოს მართვის ორგანოს უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული საკითხები.

მომხსენებლის, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის, რომან კაკულიას განცხადებით, მნიშვნელოვანია სააგენტოს მართვასთან დაკავშირებული ცვლილება.

მისი განმარტებით, წარმოდგენილია სააგენტოს მართვის კოლეგიალური ორგანო, რომლის წევრების დანიშვნის პროცესში პარლამენტის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია.

პროექტის თანახმად: სააგენტოს მართვის ორგანოს წარმოადგენს საბჭო, რომელიც შედგება 5 წევრისგან;  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საბჭოს წევრთა კანდიდატურებს ასარჩევად წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს; საბჭოს წევრებს ირჩევს პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 5 წლის ვადით; საბჭოს წევრი ზედიზედ შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ორჯერ; საბჭო საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და იღებს გადაწვეტილებებს სააგენტოს  კომპეტენციას მიკუთვნებულ ყველა  მნიშვნელოვან საკითხზე; სააგენტოს ჰყავს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ახორციელებს სააგენტოს დეპარატამენტების საქმიანობის კოორდინაციას, ორგანიზაციულ, სამეურნეო და სხვა ადმინისტრაციულ ფუნქციებს; აღმასრულებელ დირექტორს ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღია კონკურსის წესით, 5 წლის ვადით.

„წარმოდგენილი ცვლილებების მიღება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ აბსოლუტურად ახალი კონკურენციის სააგენტო, რომელიც, შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში,  ყოველთვის შეძლებს მაქსიმალური კონკურენტული გარემოს შექმნას ქვეყნაში, რომელიც თავისუფალი ბაზრის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და ვფიქრობთ, რომ ეს სააგენტო ითამაშებს  მნიშვნელოვან როლს ამ პროცესში“, - განაცხადა კანონპროექტის წარდგენისას დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომან კაკულიამ.

პლენარულმა სხდომამ პირველი მოსმენისთვის განიხილა და 84 ხმით მიიღო კანონპროექტი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

კანონპროექტის თანახმად, ახლებურად განიმარტება ტერმინები:  „ფარმაცევტული პროდუქტი“ და „ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი“.

კანონის პროექტით რეგულირდება საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციასთან, აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციის შეჩერებასთან, ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციის ვადის გასვლასთან და აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების ვადის გასვლასთან დაკავშირებული საკითხები.

როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, მომდევნო კვირაში გაიმართება საკომიტეტო მოსმენები, ხოლო რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომები - 13-14 ივლისს.

მისივე თქმით, საჭიროების შემთხვევაში, იმავე კვირაში  დამატებით  ჩატარდება პლენარული სხდომები.