პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 17 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 17 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 16 - 17 ივლისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 15 - 17 ივლისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 14 - 17 ივლისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 13, 14 ივლისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 2 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 1 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 29 ივნისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2020 წლის 25-26 ივნისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი