პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 21 დეკემბრიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 23 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 21 დეკემბრიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის 22 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 21 დეკემბრიდან მოწვეული რიგგარეშე სესიის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 15 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 14 - 15 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 12 - 15 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 6 დეკემბრის 12 საათიდან მოწვეული 7 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 6 დეკემბრის 12 საათიდან მოწვეული რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 1 დეკემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2017 წლის 30 ნოემბერი - 1 დეკემბრის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი