პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 18 ივლისიდან მოწვეული საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის 23 - 25 ივლისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 18 ივლისიდან მოწვეული საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის 18 ივლისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 16 მაისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 14 - 16 მაისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 2 მაისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 1- 2 მაისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილი - 2 მაისის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 17 აპრილის პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 16 - 17 აპრილის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი

საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის 2014 წლის 19 - 21 მარტის პლენარული სხდომების დღის წესრიგი