განხორციელებული ღონისძიებები
title პარლამენტის აპარატი 16 ივლისი 2018

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ ნატოს სამეკავშირეო ოფისის მხარდაჭერით...

title განხორციელებული ღონისძიებები 13 ივლისი 2018

NDI-ის ორგანიზებით საპარლამენტო კომიტეტების აპარატებს მონაცემთა ვიზუალიზაციაში...

title განხორციელებული ღონისძიებები 11 ივლისი 2018

NDI-ის ორგანიზებით საპარლამენტო კომიტეტების აპარატებს ტრენინგი მონაცემთა...

title პარლამენტის აპარატი 05 ივლისი 2018

საზოგადოებაში მსჯავრდებულის რეაბილიტაცია - რესოციალიზაციის საკითხებზე...

title პარლამენტის აპარატი 05 ივლისი 2018

საქართველოს პარლამენტის აპარტსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ადვოკატთა...

title პარლამენტის აპარატი 29 ივნისი 2018

საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლას შორის...

title პარლამენტის აპარატი 28 ივნისი 2018

საქართველოს პარლამენტის აპარატს, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას და სახელმწიფო...

title პარლამენტის აპარატი 25 ივნისი 2018

პარლამენტის წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე...

title განხორციელებული ღონისძიებები 22 ივნისი 2018

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამშრომლობით პარლამენტის აპარატის...

title პარლამენტის აპარატი 21 ივნისი 2018

პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა...