ახალი ამბები
title ახალი ამბები 21 დეკემბერი 2020

ვებინარი - „ელექტრონული სწავლების პრინციპები, პრეზენტაცია და მოდერაცია“

title ახალი ამბები 07 დეკემბერი 2020

ახალი, ორკომპონენტიანი ტრენინგმოდული პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისთვის

title ახალი ამბები 30 სექტემბერი 2020

ონლაინტრენინგების ციკლი პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისთვის

title ახალი ამბები 11 სექტემბერი 2020

რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) და ხარჯ–სარგებლიანობის ანალიზი

title ახალი ამბები 23 ივლისი 2020

ტრენინგი თემაზე ˗ კიბერჰიგიენა

title ახალი ამბები 22 ივლისი 2020

ტრენინგები პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისთვის

title ახალი ამბები 15 ივნისი 2020

ტესტის შექმნის მეთოდოლოგია

title ახალი ამბები 28 თებერვალი 2020

პიროვნული განვითარების სასწავლო პროგრამა

title ახალი ამბები 25 თებერვალი 2020

პარლამენტის აპარატის სტაჟიორებმა პროექტ „ინკუნაბულას“ მეორე ეტაპი განახორციელეს

title ახალი ამბები 14 თებერვალი 2020

სტაჟირების ხუთკვირიანი სასწავლო საბაზისო კურსი დასრულდა