ახალი ამბები
title პარლამენტის აპარატი 20 დეკემბერი 2019

საქართველოს პარლამენტი დისტანციური სტაჟირების ინოვაციურ პროექტს ნერგავს

title ახალი ამბები 16 დეკემბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: განმავითარებელი უკუკავშირი

title პარლამენტის აპარატი 13 დეკემბერი 2019

გივი მიქანაძე შავი ზღვის აუზის ნატოს წევრი და ასპირანტი ქვეყნების პარლამენტების...

title ახალი ამბები 13 დეკემბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: პარლამენტის როლი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების...

title ახალი ამბები 09 დეკემბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: მოქალაქეებთან კომუნიკაცია

title ახალი ამბები 25 ნოემბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: ჯგუფის მართვა და პრეზენტაციის ტექნიკა

title ახალი ამბები 22 ნოემბერი 2019

პიროვნული განვითარების სასწავლო პროგრამა

title ახალი ამბები 13 ნოემბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: “ხარისხის მართვის უზრუნველყოფა, მისი სისტემები და მექანიზმები“

title ახალი ამბები 30 ოქტომბერი 2019

ტრენინგი თემაზე: კონფლიქტების მართვა

title ახალი ამბები 23 ოქტომბერი 2019

ტრენინგები თემებზე: გუნდური მუშაობა და ეფექტური კომუნიკაცია