საკონტაქტო ინფორმაცია

სასწავლო ცენტრის                                         

მთავარი სპეციალისტი                                   

თამარ ომიაძე

tomiadze@parliament.ge

599554825

228 17 72

 

 

სასწავლო ცენტრის

წამყვანი სპეციალისტი

გულნარა რატიანი

gratiani@parliament.ge

599730209

228 17 72

 სასწავლო ცენტრის

წამყვანი სპეციალისტი

ალექსანდრე ღუღუნიშვილი

 aghughunishvili@parliament.ge

577749749

228 17 72

NDI-ის მკვლევარი

თეონა ჯაფოშვილი

tjaposhvili@ndi.org 

579 50 64 64