საკონტაქტო ინფორმაცია

 

სასწავლო ცენტრის                                         

მთავარი სპეციალისტი                                   

თამარ ომიაძე

tomiadze@parliament.ge

599554825

228 13 21

   

სასწავლო ცენტრის

მთავარი სპეციალისტი

ანა შეყრილაძე

ashekriladze@parliament.ge

598778779

228 13 21

 

 

NDI-ის მკვლევარი

ქეთევან გოლეთიანი

kgoletiani@parliament.ge

558525157