საკონტაქტო ინფორმაცია

 პარლამენტის სასწავლო ცენტრი

მის.: ქ. თბილისი ( 0118), რუსთაველის გამზ N8

☎ (+99532) 228 26 18, (+99532) 228 17 72

ელფოსტა: [email protected]

fb. საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრი/Parliamentary Training Center