სტრუქტურა

თამარ ომიაძე  (სასწავლო ცენტრის უფროსი)

☎  (+99532) 228 17 72

ელფოსტა: [email protected]

 

ალექსანდრე ღუღუნიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎  (+99532) 228 16 50

ელფოსტა: [email protected]

 

ნინო ხვიჩია (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (+99532) 228 16 50

ელფოსტა: [email protected]

 

ნინო მიქანაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (+99532) 228 16 50

ელფოსტა: [email protected]

 

ეკატერინე აბაშიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (+99532) 228 16 50

ელფოსტა: [email protected]