საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები

 1. ასლამაზაშვილი მალხაზი
 2. დევდარიანი ზვიადი 
 3. კაკაბაძე (ნინია) ნინო
 4. კობერიძე ნათია
 5. ლილუაშვილი ბესიკი
 6. მამალაძე ია
 7. ოსიპოვა იზაბელა
 8. პატარაია ბაბუცა
 9. სირაბიძე ნათია
 10. ყურაშვილი ხატია
 11. შათირიშვილი ზაზა
 12. შონავა დონარა

13.03.2018
  მიმაგრებული დოკუმენტები