დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თემატური მოკვლევის კითხვარი
მიმაგრებული დოკუმენტები