დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თემატური მოკვლევის სამოქმედო გეგმა
მიმაგრებული დოკუმენტები