დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და ევროპასთან ინტეგრაციის ომიტეტების თემატური მოკვლევის ტექნიკური პირობები (TOR)