დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების მიერ მიღებული დასაბუთებული მოსაზრებები