12 ნოემბერი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა; 11 ნოემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (15:15-16:02); ტერიტ. მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისიის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქ. ინტეგრაციისა და განათლები