26 ივნისი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (16:13-16:52)