16 ოქტომბერი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (15:28-18:05); იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (11:48-14:22); 15 ოქტომბერი, ევროპასთან ინტეგრაციისა და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გაერთ. სხდომა (16:34-17:46)