26 აპრილი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა; 25 აპრილი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:11-17:25); საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (14:12-16:22); 24 აპრილი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11: