3 ივლისი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (11:24-13:59, 14:14-15:25)