17 იანვარი, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა (11:22-13:21); 5 იანვარი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (14:09-16:37); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:16-11:25)