11 იანვარი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა

11 იანვარი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (13:37-13:47); 5 იანვარი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:57-11:59) (15:45- ); რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა (10:37-11:15) (14:15-14:19)