24 იანვარი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (13:02-13:23); 21 იანვარი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11:12-14:15)