18 ივლისი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქ. ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (16:46-16:56); 2017 წლის 1 დეკემბერს თბილისში, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შემსწ. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომა N11 (10:38-13:02, 13:11-1