18 ოქტომბერი, „სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექ. ინსპექტირების მიმდინარეობის შესახებ“ თემატური მოკვლევის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა (11:04-11:38); 16 ოქტომბერი, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა (10:08-11:17, გაგრძელდება PARL-02-ზე - 15:05-16