16 აპრილი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (12:10-12:39); 13 აპრილი, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის სხდომა (12:06-13:38)