24 ივნისი, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (14:30-14:39)