18 ოქტომბერი, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა (12:07-13:50; 14:02-15:24)