30 სექტემბერი, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა