26 ივნისი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (17:32-