29 ნოემბერი, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა (12:43-14:49; 15:39-16:07)