17 იანვარი, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა (13:15-14:52)