27 დეკემბერი, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა(13:07-13:55, 17:10-20:59)