20 აპრილი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (12:24-14:50, 16:02-16:42, 17:15-18:02)