3 ოქტომბერი, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა (13:33- 17:40, 18:30-18:31))