23 დეკემბერი, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა (12:45-14:01); 22 დეკემბერი, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა (14:26-15:51, 17:26-20:11); 21 დეკემბერი, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა (13:07-15:55, 18:00-02:03)