ძიება
2-12549/21/10

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ფრაქციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებში „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის პროექტის, მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის” განხილვის განრიგი (2021 წლის 7 - 18 ოქტომბერი)

თარიღი
04-10-2021
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

დოკუმენტი (1)

  • 1. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ფრაქციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებში „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის პროექტის, მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის” განხილვის განრიგი (2021 წლის 7 - 18 ოქტომბერი)

განსახილველი დოკუმენტი

  • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
  • ბიუროზე განხილვის თარიღი
    05 ოქტომბერი 2021
  • ბიუროს ნომერი
    86
  • შენიშვნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R