ძიება
  • მუდმივმოქმედი საპარლამენტო დელეგაციები

  • მეგობრობის ჯგუფები

მუდმივმოქმედი საპარლამენტო დელეგაციები

დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის - სუამის საპარლამენტო ასამბლეა (GUAM PA)

აირჩიე დელეგაცია:
მეტის ნახვა

მეგობრობის ჯგუფები

მეტის ნახვა

ავსტრალიის თანამეგობრობის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფი

აირჩიე ჯგუფი:
ყველა კაცი ქალი