ძიება
გიორგი ვოლსკი

გიორგი ვოლსკი

პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე
საარჩევნო სუბიექტი
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
საარჩევნო ფორმა
მაჟორიტარული
ფრაქცია/ჯგუფი
ფრაქცია „ქართული ოცნება“