ძიება
გიორგი კახიანი

გიორგი კახიანი

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
საარჩევნო სუბიექტი
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
ფრაქცია/ჯგუფი
ფრაქცია „ქართული ოცნება“